Drukarka termiczna
ELZAB Talos

 Cena  999,- PLN Brutto
 Producent  ELZAB S.A.
 Kraj pochodzenia  Polska
 Gwarancja - miesi阠y  12
Do sklepu Do sklepu
Drukarka termiczna ELZAB Talos

Drukarka ELZAB Talos to idealne rozwi眤anie dla u縴tkownik體 wykonuj眂ych wszelkiego
rodzaju wydruki kwit體, potwierdze czy tekst體 informacyjnych.
Umo縧iwia drukowanie na papierze termicznym o szeroko禼i 57 mm zar體no w trybie
tekstowym jak i graficznym.
Wsp蟪pracuje z komputerem poprzez interfejs RS232. Wyposa縪na jest w wytrzyma硑
i niezawodny mechanizm drukuj眂y firmy Citizen.
Najpopularniejsze miejsca zastosowania drukarki to kantory (potwierdzenie
sprzeda縴 / skupu waluty), stanowiska kasowe (faktura, stan konta lojalno禼iowego,
kupon rabatowy), restauracje (wydruk rachunku informacyjnego –
przedfiskalnego,laboratoria (wyniki bada), apteki (leki na zam體ienie),
gastronomia (zam體ienie do kuchni), firmy us硊gowe
(potwierdzenie realizacji, wypo縴czenie).
S硊縴 mo縠 tak縠 do druku bilet體 wst阷u do kin, muze體, teatr體 lub na imprezy
sportowe.
W zestawie z drukark ELZAB Mera stanowi doskona砮 wyposa縠nie dla stacji paliw
gdzie opr骳z druku potwierdze i pokwitowa mo縠 by wykorzystana do drukowania
faktur VAT. Wydruki generowane przez drukark ELZAB Talos mog by oznaczone
logiem graficznym sieci stacji paliw.
Taki zestaw pozwala na swobodne rozszerzanie listy potrzebnych wydruk體
w przysz硂禼i oraz wprowadzania do nich modyfikacji wraz
z nowymi potrzebami.
Dane techniczne
 Typ : minidrukarka termiczna
 Tryb pracy : drukowanie potwierdze i wydruk體 informacyjnych
 z mo縧iwo禼i pe硁ego lub cz甓ciowego obci阠ia papieru
 Dane wydruk體 :
  • liczba znak體 w linii 40 lub 20,
  • wysoko舵 znak體 3 mm lub ca砶owita wielokrotno舵,
  • zestaw znak體: standardowo LATIN2 z mo縧iwo禼i przeprogramowania,
  • wydruk grafiki w rozdzielczo禼iach: 200 dpi, 100 dpi, lub 50 dpi,
  • drukowanie kod體 kreskowych,
  • pojemno舵 bufora dokumentu: 3,5kB z mo縧iwo禼i rozbudowy do 64kB,
  • pami赕 grafiki: 64 kB.
 Mechanizm  drukuj眂y : termiczny, producent Citizen, pr阣ko舵 druku 22 linie/s.
 Gniazda  komunikacji : RS232: szybko舵 transmisji w zale縩o禼i od konfiguracji od 9,6
 do 38,4 kb/sek., max. odleg硂舵 od komputera - 100 m
 Zasilanie : 24V (zewn阾rzny zasilacz sieciowy w komplecie),
 brak akumulatora wewn阾rznego
 Waga : 1 kg
 Wymiary : - g酬boko舵: 161 mm, - szeroko舵: 95,4 mm, - wysoko舵: 84 mm
JAFI wnaszej ofrecie: kasy fskalne, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne, systemy kod體 kreskowych, komputery, programy.