Uniwersalny program do prowadzenia firmy
wersja mini

     
Cena CENNIK  
Producent Symplex  
Kraj pochodzenia POLSKA  
Jak kupować Jak kupować
Wersja Mini jest uproszczoną wersją programu Small Business, przeznaczoną do
prostego fakturowania. Różni się ona od wersji pełnej programu tylko tym, że jej
funkcjonalność została ograniczona do następujących opcji:

  1. Menu Miesiące:
     * Wybierz miesiąc,
     * Instalacja konfiguracja: dane firmy, hasła, definiowanie,
       EURO -aktualny kurs, stawki VAT, grupy towarowe, konfiguracja
       magazynu, numeracja dokumentów,
     * Drukarki: drukarka zwykła, drukarka fiskalna, 
     * Inne urządzenia: skaner kodu kreskowego, definicje kodów wagowych,
     * Wagi kalkulacyjne,
     * Klawiatura ekranowa,
     * Połączenie ze zdalnym serwisem.
  2. Menu Tabele:
     * Sprzedaż: faktury krajowe, korekty, paragony, faktury dla osób,
       zwroty do parag., WZ, wydania zafakturowane,
     * Kontrahenci: firmy, spis osób fizycznych,
     * Magazyny,
     * Przychody wewnętrzne,
     * Rozchody wewnętrzne.
  3. Menu Inne:
     * Usuwanie danych.

Wersja Mini oferowana przez nas jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Nasza oferta jest
skierowana głównie do małych firm, poszukujących taniego programu do fakturowania.
W przypadku, gdyby w miarę rozwoju firmy zaszła potrzeba skorzystania z większej
funkcjonalności, można rozszerzyć program do wersji "sprzedaż" w cenie różnicy
pomiędzy tą wersją a wersją "Mini".

Ograniczenia:

Poza ograniczeniem funkcjonalności w stosunku do podstawowej wersji programu, do
wersji "Mini" nie można dokupić dodatkowych modułów, takich jak obsługa kas
fiskalnych, czy księgowość. W momencie dokupienia dodatkowego modułu do programu w
wersji "Mini" należy go rozszerzyć do wersji "sprzedaż".


DOSTĘPNE WERSJE PROGRAMU :
 • Wersja mini
 • Sprzedaż
 • Sprzedaż + kasy fiskalne
 • Sprzedaż + kadry-płace
 • Sprzedaż + księga przychodów i rozchodów
 • Sprzedaż + kasy + kadry-płace
 • Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch.
 • Sprzedaż + kadry-płace + księga przych. i rozch.
 • Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. + kadry-płace
 • Wersja sieciowa do 10 stanowisk
 • Wersja sieciowa do 20 stanowisk

Powiększ
 Opis podstawowych modułów programu. 
SPRZEDAŻ KASY FISKALNE
Podstawowe możliwości programu: Współpraca z kasami fiskalnymi.
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 • Wystawianie faktur VAT w cenach netto i brutto.
 • Wprowadzanie zakupów wg dokumentów
  w cenach netto i brutto.
 • Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności.
 • Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne).
 • Lista dłużników i wierzycieli.
 • Rejestr wpłat i wypłat kasowych - wystawianie KP i KW.
 • Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe - wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych.
 • Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe.
 • Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary.
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi (lista drukarek fiskalnych).
 • Współpraca ze skanerami kodów kreskowych.
 • Drukowanie kodów kreskowych.
 • Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów - zmiana wyglądu faktury, rachunku itp.
 • Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku.
 • Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT.
 • Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.
 • Po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program uaktualnia stany magazynowe.
 • Program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów.
 • Cenniki te wysyłane są do wskazanych kas.
 • Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży.
 • Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania.
 • Ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000.
KADRY - PŁACE KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp.
 • Możliwość rozliczania pracowników w systemie akordowo-godzinowym.
 • Generowanie danych do deklaracji ZUS.
 • Współpraca z programem płatnika - eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA.
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego,
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu,
 • Historia rozliczeń z pracownikiem,
 • Wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres,
 • Automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej.
 • Automatycznie wypełniana księga podatkowa.
 • Deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L.
 • Ryczałty samochodowe.
 • Środki trwałe.
 • Możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.
KADRY - PŁACE
Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:
 • plan kont z 5-poziomową analityką,
 • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
 • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
 • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
 • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.
 • W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program),
co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:
 • bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych)
  w czasie samej dekretacji
 • bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności.
 • Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: Współpraca z systemami zewnętrznymi (hurtowniami):
 • Kasy fiskalne
 • Drukarki fiskalne
 • Inwentaryzatory
 • Drukarki kodów
 • Sprawdzarki cen
 • Wagi metkujące
 • Wagi kalkulacyjne
 • Urządzenia mobilne
 • Drukarki kuchenne
 • Wyświetlacze zewnętrzne
 • Terminal płatniczy Novitus Celto S1
          (Pełna Lista)
 • Else - wtyczka*
 • Polbita - wtyczka*
 • Eurocash - opcja w programie
 • Merkury - opcja w programie***
 • Forum - wtyczka*
 • PSI - program konwertujący
 • Hurt - wtyczka
*      wtyczki są dostępne bezpłatnie
**    dodawana bezpłatnie na życzenie użytkownika
***  dodawana bezpłatnie dla członków systemu
       Merkury
Wczytywanie faktur zakupu
z programów:
Współpraca z systemami bankowymi (eksport przelewów):
 • Eurocash
 • Subiekt
 • Kolporter
 • McLane
 • ESH Merkury
 • WF-Mag*
 • Selgros*
 • Subiekt GT*
 • Subiekt
 • Sygel-Jool*
 • Slawex*
 • Ruch*
 • Hart Autoczęści*
 • BRW Meble*
 • Else*
 • PSI*
* opcja dostępna po wgraniu wtyczki konwertującej
 • Elixir Bank Śląski
 • Minibank Bank BZWBK
 • Superkonto PKO BP
 • Elixir Bank BPH
 • Elixir Bank PKO BP (program Kontakt)
 • Elixir Bank PKO SA (program Proffice)
 • Konto internetowe Sezam (Bank BPH)
 • Konto internetowe KB24 (Kredyt Bank)
 • Konto internetowe Raiffeisen Bank
 • Elixir Invest Bank
 • Elixir BRE Bank - iBRE
Eksport danych do programów księgowych:
 • Symfonia FK Altokom Matrix
 • Rewizor/Rachmistrz (EDI++)
 • KH CDN
 • AC Nielsen
 • FIKS Macrosoft
 • LD Lewiatan Detal
 • Comped Bonus
 • FK Agrobex
 • FK1
 • FK2
 • F32 System (Micrus)
 • FK Procomp - Skoczów
 • Buchalter GrafSoft
 • KPiR Wapro
 • FaKiR Wapro
 • KPiR Varico
 • KH Varico
 • FK Yuma
 • Softar
 • ECOD ComArch
 • Finka Tik-Soft
 • EBI Anica System

Do strony ProducentaJAFI wnaszej ofrecie: kasy fskalne, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne, systemy kodów kreskowych, komputery, programy.