Uniwersalny program do prowadzenia firmy
wersja sprzedaż

     
Cena CENNIK  
Producent Symplex  
Kraj pochodzenia POLSKA  
Jak kupować Jak kupować
Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm
ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.
Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę
komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej
praktyce.
Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych
cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do
indywidualnych potrzeb użytkownika

DOSTĘPNE WERSJE PROGRAMU :
 • Wersja mini   >>>
 • Sprzedaż
 • Sprzedaż + kasy fiskalne
 • Sprzedaż + kadry-płace
 • Sprzedaż + księga przychodów i rozchodów
 • Sprzedaż + kasy + kadry-płace
 • Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch.
 • Sprzedaż + kadry-płace + księga przych. i rozch.
 • Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. + kadry-płace
 • Wersja sieciowa do 10 stanowisk
 • Wersja sieciowa do 20 stanowisk

Powiększ
 Opis podstawowych modułów programu. 
SPRZEDAŻ KASY FISKALNE
Podstawowe możliwości programu: Współpraca z kasami fiskalnymi.
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 • Wystawianie faktur VAT w cenach netto i brutto.
 • Wprowadzanie zakupów wg dokumentów
  w cenach netto i brutto.
 • Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności.
 • Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne).
 • Lista dłużników i wierzycieli.
 • Rejestr wpłat i wypłat kasowych - wystawianie KP i KW.
 • Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe - wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych.
 • Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe.
 • Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary.
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi (lista drukarek fiskalnych).
 • Współpraca ze skanerami kodów kreskowych.
 • Drukowanie kodów kreskowych.
 • Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów - zmiana wyglądu faktury, rachunku itp.
 • Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku.
 • Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT.
 • Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.
 • Po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program uaktualnia stany magazynowe.
 • Program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów.
 • Cenniki te wysyłane są do wskazanych kas.
 • Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży.
 • Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania.
 • Ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000.
KADRY - PŁACE KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp.
 • Możliwość rozliczania pracowników w systemie akordowo-godzinowym.
 • Generowanie danych do deklaracji ZUS.
 • Współpraca z programem płatnika - eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA.
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego,
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu,
 • Historia rozliczeń z pracownikiem,
 • Wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres,
 • Automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej.
 • Automatycznie wypełniana księga podatkowa.
 • Deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L.
 • Ryczałty samochodowe.
 • Środki trwałe.
 • Możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.
KADRY - PŁACE
Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:
 • plan kont z 5-poziomową analityką,
 • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
 • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
 • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
 • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.
 • W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program),
co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:
 • bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych)
  w czasie samej dekretacji
 • bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności.
 • Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).
Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: Współpraca z systemami zewnętrznymi (hurtowniami):
 • Kasy fiskalne
 • Drukarki fiskalne
 • Inwentaryzatory
 • Drukarki kodów
 • Sprawdzarki cen
 • Wagi metkujące
 • Wagi kalkulacyjne
 • Urządzenia mobilne
 • Drukarki kuchenne
 • Wyświetlacze zewnętrzne
 • Terminal płatniczy Novitus Celto S1
          (Pełna Lista)
 • Else - wtyczka*
 • Polbita - wtyczka*
 • Eurocash - opcja w programie
 • Merkury - opcja w programie***
 • Forum - wtyczka*
 • PSI - program konwertujący
 • Hurt - wtyczka
*      wtyczki są dostępne bezpłatnie
**    dodawana bezpłatnie na życzenie użytkownika
***  dodawana bezpłatnie dla członków systemu
       Merkury
Wczytywanie faktur zakupu
z programów:
Współpraca z systemami bankowymi (eksport przelewów):
 • Eurocash
 • Subiekt
 • Kolporter
 • McLane
 • ESH Merkury
 • WF-Mag*
 • Selgros*
 • Subiekt GT*
 • Subiekt
 • Sygel-Jool*
 • Slawex*
 • Ruch*
 • Hart Autoczęści*
 • BRW Meble*
 • Else*
 • PSI*
* opcja dostępna po wgraniu wtyczki konwertującej
 • Elixir Bank Śląski
 • Minibank Bank BZWBK
 • Superkonto PKO BP
 • Elixir Bank BPH
 • Elixir Bank PKO BP (program Kontakt)
 • Elixir Bank PKO SA (program Proffice)
 • Konto internetowe Sezam (Bank BPH)
 • Konto internetowe KB24 (Kredyt Bank)
 • Konto internetowe Raiffeisen Bank
 • Elixir Invest Bank
 • Elixir BRE Bank - iBRE
Eksport danych do programów księgowych:
 • Symfonia FK Altokom Matrix
 • Rewizor/Rachmistrz (EDI++)
 • KH CDN
 • AC Nielsen
 • FIKS Macrosoft
 • LD Lewiatan Detal
 • Comped Bonus
 • FK Agrobex
 • FK1
 • FK2
 • F32 System (Micrus)
 • FK Procomp - Skoczów
 • Buchalter GrafSoft
 • KPiR Wapro
 • FaKiR Wapro
 • KPiR Varico
 • KH Varico
 • FK Yuma
 • Softar
 • ECOD ComArch
 • Finka Tik-Soft
 • EBI Anica System

Do strony ProducentaJAFI wnaszej ofrecie: kasy fskalne, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne, systemy kodów kreskowych, komputery, programy.