Waga elektroniczna
ELZAB Prima K
( z wysięgnikem )

 Cena  1600,- PLN Brutto
 Producent  ELZAB S.A.
 Kraj pochodzenia  Polska
 Gwarancja - miesięcy  12
Jak kupować Jak kupować
Waga elektroniczna ELZAB Prima K
Waga elektroniczna ELZAB Prima K w wersji z wysięgnikiem jest dwudziałkową wagą
kalkulacyjną realizującą wszystkie funkcje typowe dla tej grupy urządzeń, takie
jak dokonanie dokładnego pomiaru masy oraz wyliczenie należności za zważony towar
Dodatkowo waga ELZAB Prima K posiada szereg cech i udogodnień, wyróżniających ją
spośród szerokiej oferty rynkowej są nimi m.in.: 
 • możliwość korzystania z bazy towarowej kasy rejestrującej we współpracy z kasami marki ELZAB oraz z bazy towarowej (32 510 PLU) zapisanej w pamięci wagi,
 • wytwarzanie za pomocą wagi pozycji sprzedaży dla towarów ważonych i nieważonych na kasach marki ELZAB,
 • przesyłanie wyniku ważenia w trybie emulacji kodu kreskowego.
Jedną z podstawowych zalet wagi ELZAB Prima K jest łatwość ustawienia jej
parametrów do współpracy z wybraną kasą marki ELZAB.
Po wybraniu modelu kasy spośród wymienionych w menu wagi, waga "prowadzi
użytkownika przez kolejne etapy konfiguracji.
Użytkownik nie musi znać poszczególnych parametrów, aby poprawnie
skonfigurować wagę dla wybranego sposobu pracy, gdyż waga robi to samodzielnie
Istnieje także możliwość "ręcznej" konfiguracji wagi do współpracy z urządzeniami
innych producentów.
Waga ELZAB Prima K może pracować samodzielnie, a także z kasą rejestrującą lub
komputerem. Istnieje również możliwość jednoczesnego podłączenia wagi
ELZAB Prima K do kasy rejestrującej oraz komputera.
Dodatkowo waga ELZAB Prima K współpracuje z drukarką ELZAB Talos, na której
generowane mogą być wydruki zawierające nazwy ważonych produktów, ich ceny
jednostkowe, ilość i wartość oraz kody kreskowe.

Dane techniczne
 Typ : dwudziałkowa kalkulacyjna waga elektroniczna
 Wewnętrzna baza towarów : 32 510 towarów
 Obciążenie maksymalne : 15 kg
 Obciążenie minimalne : 40 g
 Funkcje :
 • ważenie towarów
 • obliczanie należności za ważone towary
 • współpraca z podłączoną kasą fiskalną
  i komputerem PC oraz drukarką ELZAB Talos
 • wytwarzanie pozycji sprzedaży
 • praca bez bazy, z wewnętrzną bazą towarową lub
  bazą towarową w kasie fiskalnej marki ELZAB
 Interfejsy :
 • szeregowy RS232 (złącze RJ12)
 • wyjście emulacji szeregowego lub
  klawiaturowego czytnika kodów kreskowych
  (złącze RJ45)
 • podłączenie komputera PC (złącze RJ45)
 Klawiatura : 28 klawiszy, w tym:
 • 6 klawiszy bezpośredniego dostępu do towarów
  lub sumowania należności
 • klawisze tarowania i zerowania
 • klawisze wprowadzania ceny, numeru PLU, ilości
 • klawisz przeliczania na walutę
 • klawisze nawigacji po menu wagi
 • klawisz kasowania wprowadzonej wartości
 • klawisz zatwierdzenia zważenia towaru lub
  wybranej pozycji menu, przesłania
  wyniku do kasy, zapamiętania
  wyniku ważenia w celu
  dodania do rachunku
 Wartość działki legalizacyjnej e = : 2g w zakresie 0-6kg / 5g w zakresie 6-15kg
 Wartość działki elementarnej d = : 2g w zakresie 0-6kg / 5g w zakresie 6-15kg
 Górna granica tary odejmującej T = :  - 15 kg
 Klasa dokładności : III
 Zakres temperatur pracy : + 0° C ÷ + 40° C
 Zasilanie : zewnętrzny zasilacz 12V = 1A
 Waga : 4,7kg
 Wyświetlacze : 2 alfanumeryczne wyświetlacze LCD z
 podświetleniem; 2 linie po 20 znaków; wyświetlacz dla
 kasjera w obudowie,wyświetlacz klienta na wysięgniku
 o zmiennym położeniu
 Wymiary : szer. 319 x głęb. 362 x wys. 89 + wyświetlacz dla
 klienta
 Wymiary szalki : 319 x 254 mm
JAFI wnaszej ofrecie: kasy fskalne, drukarki fiskalne, wagi elektroniczne, systemy kodów kreskowych, komputery, programy.